Header Ads

Avrupa mı medeni? Osmanlı mı barbar?

Avrupa mı medeni? Osmanlı mı barbar?
Avrupa mı medeni? Osmanlı mı barbar?

Târihte Avrupa'nın en büyük devleti olan Roma'ya bir bakıverseniz tüyleriniz ürperir! Meselâ Romalılar için millî temaşa san'atı demek, Gladyatör çatışmaları demektir. "Gladyatör", "kılıçlı" demektir. Bu kılıçlı adamlar arena denilen çatışma meydanına girerler ve birbirlerini öldürünceye kadar mücâdele ederek seyircileri eğlendirirlerdi!

Sezar devrinden itibaren 320 çift gladyatörü hep birden çatıştırmak ve kanlarının nasıl döküldüğünü seyretmek millî bir eğlence haline gelmiştir! Hatta bir gün Sezar her biri beşer yüz piyade ve üçer yüz süvari ile yirmişer filden oluşan iki müfrezeyi de arenada çarpıştırıp büyük bir zevkle seyretmiş ve seyrettirmiştirl Yenilen gladyatör hemen ölmediği takdirde, boğazlanması kanun gereğidir!...
Bâzan de mahkûmlar, köleler ve esirler çarpıştırılıp heyecanla seyredilir. Bu gibi çatışmalarda "barbar" denilen yabancı zümrelerin Romalıları eğlendirmek için birbirini yok etmeleri medenî(!) bir an'ane(gelenek) hâlini almıştır! Meselâ Konstantin devrinde esir edilmiş bir "barbar" ordusunun fertleri arenada birbirleriyle çarpışmaya mecbur edilerek neş'e ile seyredildikten sonra, bir devlet adamı resmî bir nutuk söyleyerek insanların yok edilmesini halk için bir eğlence hâline getirdiğinden dolayı imparatora teşekkür etmiştir!...

Bu vahşet sahneleri yalnız Roma'da değil, İtalya'nın ve Kuzey Afrika'nın bütün şehirlerinde uygulanmıştır!
O zamanki Romalılar kana susamış bir topluluk olarak tarif edilir ve o hâl bugünkü İspanyolların boğa güreşlerine karşı gösterdikleri çılgınca rağbet ile karşılaştırılır. Hatta bundan dolayı imparator Markus Orelyus'un gladyatör çarpışmalarına karşı nedense gösterdiği alâkasızlık bir aralık Romalıları isyana sevk etmiştir!

İşte bu Romalılar kendilerini "medenî" saymışlar ve kendilerinden olmayanlara da "barbar" demişlerdir!
Blogger tarafından desteklenmektedir.