Header Ads

Bazı işler aceleye gelmez

Bazı işler aceleye gelmez
Bazı işler aceleye gelmez


İkinci dünya Savaşı'nın ilk yıllarında, Amerika seferberlik dairesi müdürü Elmer Knudsen, işlerin gerektiği gibi hızlı yürümediğini söyleyerek, kendisini tenkid edenlere şu cevabı vermişti; 


"Unutmayınız ki, bugün bu ülkede, dünyanın en iyi hastanelerine, en iyi anestezi uzmanlarına, en iyi çocuk doğum doktorlarına ve en iyi hastane personeline sahibiz; ama bütün modern bilgilerimize ve tıp alanındaki araştırmalarımıza rağmen, bir çocuğun normal doğumu için 9 ay beklememiz gerekiyor."
  
Evet, bazı şeylerin netice vermesi zamana, kısacası bazı şartların tahakkukuna bağlıdır. Acelecilik: muvaffakiyetsizlikle/başarısızlıkla neticelenebilir. Tıpkı sıhhatli bir doğum için 9 ay süreye ihtiyaç olduğu gibi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.