Header Ads

Bölük cihâda devam etsin! Benim kanım da yerde kalmasın!

Bölük cihâda devam etsin! Benim kanım da yerde kalmasın!
Bölük cihâda devam etsin! Benim kanım da yerde kalmasın!


27 Mart 1916 târihinde, Irak Cephesi Felahiye Muhârebesi'nde boğazından ağır yaralanan 18. Kolordu, 51. Tümen, 9. Alay emir subayı İstanbul'lu üsteğmen Muzaffer, hayatının son dakikalarına geldiğini görünce, sükûnetle son vazifesini yapmaya başlamış ve konuşamadığından cebinden çıkardığı bir mektup zarfının üzerine kurşun kalemle önce: "Kıble ne yöndedir?" diye yazıp o tarafa dönerek, kalbindeki şehâdeti dille söyleyemediğinden, kana boyanan zarfın ortasına, okunaklı bir şekilde kelime-i şehâdeti yazdıktan sonra, zarfın üç yerine; "Bölük cihâda devam etsin! Benim kanım da yerde kalmasın!" cümlesini yazmış, ikisini imzalayıp üçüncüyü imzalaya-madan son nefesini vermiştir.

Üsteğmen Muzafferin bu asil davranışının eseri olan o kanlı zarf, Askeri Müze'ye Gönderilerek, Türk milletine ve gelecek nesillere cevher değerinde bir miras olmuştur.

(6. Ordu Komutanı Halil Paşa (11Temmuz 1916)
Blogger tarafından desteklenmektedir.