Header Ads

ÇEKİRGE TA’MİMİ (Bildirisi)

ÇEKİRGE TA’MİMİ (Bildirisi)
ÇEKİRGE TA’MİMİ (Bildirisi)


I.Dünya savaşı sırasında, 2 yıl 7 ay müddetle Medine’yi canla başla müdafaa eden, tarihlerimize “Medine Müdafii” ünvanıyla geçen Fahrettin Paşa, açlıktan muztarib olan askerini doyurabilmek için Türk askerine hitaben bir emirname yayınlar.

Emirnamede , Maliki ve Hanefi alimlerinin görüşlerini de zikrederek, çekirgenin yenilebileceğini belirtip, çekirgenin faydalarını anlatır ve birkaç çekirge yemeği tarifi yaptıktan sonra, askerlik tarihinin ilgi çekici emirnamesini şu cümlelerle noktalar:


“Dün karargah sofrasında çekirge tavası vardı. Arkadaşlarımla beraber yedim ve bunu dil konservesinden daha lezzetli buldum. Hele zeytinyağı ile ve limon suyu ile salatası pek nefis oluyor.

Elhasıl, dün çekirgeyi bahçelerden def ve tenkil tedarikini düşünürken, bu gün çekirge geliyor mu diye yollarını  gözlüyorum. Hangi mıntıkaya çekirge düşerse tarifim veçhile istifade edilmesini ve bana da hediye olarak çekirge gönderilmesini arkadaşlarımdan rica ederim.”
Blogger tarafından desteklenmektedir.