Header Ads

Cennetlik bir kadın hazreti Ümmü Eymen

Cennetlik bir kadın hazreti Ümmü Eymen
Cennetlik bir kadın hazreti Ümmü Eymen

Ümmü Eymen (r.anhâ), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in pederleri Hz. Abdullah'tan miras kalan Habeşli bir cariyedir(kadın köledir) ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e dadılık yapmıştır.

Hatta bir rivayette Ümmü Eymen Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i emzırmiş ve süt anası olmuştur. Hz. Âmine irtihal ettiği zaman Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında idi. Peygamberimize çok hizmet ettiğinden Peygamberimiz "Ümmü Eymen, anamdan sonra anamdır." buyurmuşlardır.

Fahr-i Âlem Efendimiz onu daha sonra azat etmiş ise de Ümmü Eymen ayrılmayıp Peygamberimizin hizmetinde devam etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Hatice (r.anhâ)'nın kendisine hediye ettiği Zeyd bin Harise (r.a.) adındaki kölesini de kendisine oğul edinmişti. Bir gün;

"Bir cennetlik kadın almak isteyen varsa Ümmü Eymen ile evlensin."buyurmuştu. Zeyd bin Harise, Ümmü Eymen'e tâlib oldu ve Peygamberimiz onunla evlendirdi. Bunlardan Üsâme (r.a.) dünyaya geldi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Üsâme'yi de kendi evladı gibi severdi. Baba oğul ikisi de peygamberimizin güzide ashabından idiler. Her ikisi de zaman-ı saadette ordu kumandanlığı etmiştir. Zeyd bin Harise (r.a.) Mûte harbinde şehit düşmüştür.

Ümmü Eymen pek muhterem, mübarek ve cennetle müjdelenen bir kadın idi. Uhud ve Huneyn gazalarında bulunup gazilere su getirir, yaralılara yardımcı olurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.j'den sonra Hz. Ebû .Bekir, Hz. Ömer, (r.anhümâ) ve bütün ashâb-ı kiram Ümmü Eymen'i ziyaret ederler ve hürmette bulunurlardı. Fahr-i Kâinat (s.a.v.) Efendimizin irtihallerine çok üzülür ve 'Vahyin bizden kesilmesine ağlıyorum.' derdi.

Hicretin on birinci senesinin başlarında, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) irtihalinden beş ay sonra vefat etmiştir. Radıyallâhü anhâ.
Blogger tarafından desteklenmektedir.