Header Ads

Erkeğin Hayırlısı - Kadının Hayırlısı

Erkeğin Hayırlısı - Kadının Hayırlısı
Erkeğin Hayırlısı - Kadının Hayırlısı


"Sizin hayırlısınız, aile efradına hayırlı olanınızdır. Ben ehlime (iyilikte) sizin en hayırlınızım." 
(Et-tergib vet-terhib c. 3, s. 49).
Bu hadis-i şerif erkeklerin hangilerinin hayırlı kimseler olduğunu izaha kafi gelmektedir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayırlı olan kadın hakkında buyurdular ki:
"Kadınlarınızın en hayırlısı, öyle bir kadındır ki, kocası kendisine baktığı zaman, kocasını sevindirir. Kocası kendisine emrettiği zaman, kocasına itaat eder. Ve kocası hazır bulunmadığı zaman da kocasının hakkı olan kendi nefsini namusunu ve malını korur."
Bu hadis-i şerif de hayırlı olan kadınların hangisi olduğunu pek açık ifade buyurmaktadır.
İyi bir kadının süsü, sadelik içinde namus ve iffetidir.
Kadında takdir edilecek olan, süsü ve mücevheratı değil, onun iffeti ve malumatıdır. İyi ve ahlaklı kadının ağzında hikmet, ru­hunda letafet bulunur. İyi ve ahlaklı kadın, çocuklarını kendisi gibi terbiyeli ve ahlaklı yetiştirir. İyi kadın kocasının ruhunda, çocuklarının nazarında mukaddestir. İyi ve ahlaklı kadının evinden nur çıktığı gibi, mezarından da nur çıkar. Akıllı, fazilet ve ahlaklı kadın ev yapar. Böyle olmayan kadın ise kendi evini de yıkar.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 


Blogger tarafından desteklenmektedir.