Header Ads

İmanın şubelerinden; İlim öğrenmek ve öğretmek

İmanın şubelerinden; İlim öğrenmek ve öğretmek
İmanın şubelerinden; İlim öğrenmek ve öğretmek

İmanın şubelerinden; İlim öğrenmek ve öğretmek

Akâid, fıkıh, hadîs gibi dîn ilimlerini öğrenmek ve onu öğretmeye çalışmak ve Kur'ân-ı Kerîm'e ta'zîm ve onun tecvidi ile öğrenilip öğretilmesi, hükümlerine riâyet et­mek, Kur'ân ehlini sevmek imanın şubelerindendir. Kur'ân-ı Kerîm'de -meâlen-:
"(Allah) sizden iman edenleri ve ilim verilenleri dere­celerle yükseltir." (Mücâdele sûresi, âyet 11)" buyuruldu.
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:


-          "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenen ve öğreteninizdir."

-          "Ancak iki kişiye gıbta; yaptığı işe rağbet edilir:
Bir adam ki Allâh ona bu kitâb (Kur'ân)ın ilmini verdi, o da onunla gece ve gündüz amel eder.
Diğeri de Allah'ın kendisine mal verip de gece ve gündüz bu malı sadaka olarak veren kimse."

-          "Allâhü Teâlâ kıyâmet günü âlimleri bir araya top­layıp buyuracak ki: ben size sırf hayır murad ettiğim için hikmetimi, ilmimi kalblerinize koydum; haydin cennete gidin, çünkü sizin kusurlarınızı mağfiret buyurdum"

-          "Âlimin âbid üzere üstünlüğü on dördüncü gecesin­de ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir."

-          "Her kim bir yola girer de onda ilim taleb eylerse Allâhü Tealâ onu cennet yollarından bir yola girdirir ve melekler -ilim öğrenenin meşguliyetlerinden hoşlandık­ları için- onlara kanadlarını gererler.

-          “Âlimler peygamberlerin vârisleridir.”

-          “Peygamberler altın ve gümüş paralar miras bırak­madılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Şu halde onu alan çok nasîb almış olur."

-          "İlim amelden hayırlıdır, dinin kemâli ise verâ ve tak­vadır. Âlim, az da olsa ilmiyle amel edendir."
-          "Her kim ilmi Allâh rızâsından başka gâye için öğre­nirse ateşten oturacağı yere hazırlansın."

Blogger tarafından desteklenmektedir.