Header Ads

Halk Uyarılmalı, Eğitilmeli, Bilgilendirilmelidir - Mehmet Şevket Eygi

Halk Uyarılmalı, Eğitilmeli, Bilgilendirilmelidir - Mehmet Şevket Eygi
Halk Uyarılmalı, Eğitilmeli, Bilgilendirilmelidir - Mehmet Şevket Eygi


Halk Uyarılmalı, Eğitilmeli, Bilgilendirilmelidir

BİR fetret devrinde yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman doğru dürüst ilmihalini bilmiyor. Toplumda korkunç ahlak fesadı ve zaafları görülüyor. Cahillik ve gaflet çok yaygın. Böyle karanlık bir devirde ne yapmak lazımdır?

(1) Müslümanları gaflet uykusundan uyandırmak lazımdır.

(2) Halka, öğrenilmesi farz olan ilmihal bilgilerini öğretmek lazımdır. Bu ilim olmadan İslam'ı hayata tatbik etmek mümkün olmaz.

(3) İdeolojik Tevhid-i Tedrisat ile aklı karışmış ve sersemletilmiş halkı Tevhidi tedrisatla aydınlatmak gerektir.

(4) Halkın itikadını tashih etmek gerektir.


(5) Halkı, dünya vazifelerini ihmal etmeden ahirete, ebedi hayata yönlendirmek gerektir.

(6) Din ile hayatın birbirinden ayrılması ve kopması manasına gelen sekülerleşme felaketini durdurmak gerektir.

(7) Türkiye çapında beş vakit namazı cemaatle kılma kampanyası açılmalıdır.

(8) Lüks, israf, sefahat beyinsizliği ile etkili şekilde mücadele edilmelidir.

(9) Dini hizmet ve faaliyetleri dejenere eden, Müslüman halkı kaz gibi yolup inek gibi sağan din sömürücüleriyle mücadele etmek gerektir.

(10) Dini hizmet ve faaliyetlerin geri zekalılar ve yetersizler tarafından mıncıklanmasına son verilmelidir. İslami hizmetler Ümmet'in en akıllı, en kültürlü, en ahlaklı ve faziletli, en bilge, en namuslu, en temiz, en becerikli, en başarılı, en iş bilir zümresine verilmelidir.

(11) Müslüman halka Ümmet şuuru aşılanmalı, zararlı hizip ve fırka asabiyetleriyle, sekter zihniyetle mücadele edilmelidir.

(12) Dini hizmet ve faaliyetlerden meşreb taassubu kaldırılmalıdır.

(13) Müslümanların başına ehil bir İmam, Emir seçilmeli ve halkın ona biat ve itaat etmesi sağlanmalıdır.

(14) Ümmet içinde üniter bir hiyerarşi kurulmalıdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.