Header Ads

Zekat tehir edilmemelidir

Zekat tehir edilmemelidir
Zekat tehir edilmemelidir

Vermekle mükellef bulunduğumuz zekâtlarımızı zamanında vermeli, tehir yoluna gitmemeliyiz.
Zekât vermek kendi üzerine farz olan kimse, onu ertelemedeki âfet ve günâhı, hemen verilmesindeki emre uymanın ve ihtiyacı olanları sevindirmenin ehemmiyetini düşünerek, bir an evvel bu borcunu ödemelidir.

Bunu ödeyebileceği ilk fırsatı ganîmet bilmeli ve derhal verilmesi gereken yerlere ulaştırmalıdır. Alacağı ecir ve mükâfatın büyümesi için de, şerefli zamanları, meselâ ramazân-ı şerif gibi kıymetli ayları tercih etmelidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanların en cömerti olmakla birlikte, ramazan ayında daha da cömert davranırlardı. Adeta gelip geçen rüzgâr gibi, ellerinde hiçbir şey bırakmaz, infak ve tasadduk ederlerdi.

Bütün ibâdetlerde olduğu gibi, mâlî yardımlarda da görsünler-duysunlar gibi hastalıklardan yani gösteriş budalası olmaktan sakınmalıdır.

Başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle verdiği zekât, sadaka ve yardımları ifsat etmemelidir. Nitekim Rabb'imiz (c.c.) buyurmuştur ki: "Ey îman edenler, sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet vermekle boşa çıkarmayın!" (S. Bakara, 264)

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.