Header Ads

Cehalet en kötü fakirliktir

Cehalet en kötü fakirliktir
Cehalet en kötü fakirliktir

Hz. Ali (r.a.) oğlu Hz. Hasan'a mürüvvete dâir bazı şeyler sorar:

"Yavrucuğum! Doğruluk nedir?"
"İyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırmaktır."
"Mürüvvet nedir?"
"Namuslu  olmak,  malı  helâlinden  kazanmaktır."
"Cömertlik nedir?"
"Kolay ve zor zamanlarda kolayca verebilmektir."
"Cimrilik nedir?"
"Elinde tuttuklarını kendine şeref saymak, hayırlı işlere harcadıklarını da telef olmuş saymaktır."

"Kardeşlik nedir?"
"Darlıkta ve bollukta kardeşine yardımcı olup, onunla paylaşabllmektir."
"Korkaklık nedir?"
"Dosta karşı cesur ve cüretkâr, düşmana karşı ise korkak olmaktır."
"Hilm, (yumuşak huyluluk) nedir?"
"Kini yutmak ve nefsine (kendine) sahip olmaktır."
"Zenginlik nedir?"
"Az da olsa Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir."
"Fakirlik nedir?"
"Nefsin hiç doymaması, her şeye karşı aç gözlü olmasıdır."
"Yücelik nedir?"
"Borçluya yardım etmek, suçtan affetmektir."
"Ahmaklık nedir?"
"Âdil İdareciye karşı düşmanlık yapmak ve ona karşı sesini yükseltmektir."
"İzzet ve şeref nedir?"
"Güzel davranmak ve kötülükleri terk etmektir."
"Gaflet nedir?"
"Yüce ve şerefli insanlara değil, fitne ve fesatçı olanlara uymaktır."

Hz. Ali (r.a.). bu konuşmadan sonra Resûlullâh'dan (s.a.v.i şu hadîs-i şerifi nakletti: "Cehaletten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha iyi bir nimet yoktur."
Blogger tarafından desteklenmektedir.