Header Ads

Dört bin hadis-i şerifin özü

Dört bin hadis-i şerifin özü
Dört bin hadis-i şerifin özü


İmam Ebû Davud (rh), beş yüz bin hadîs-i şerîfi hafı­zasına nakşetmiş idi. Bunlardan seçtiği dört bin sekiz yüz hadîs-i şerîf ile "Sünen-i Ebî Dâvud" denilen meşhur kitabını meydana getirmiştir.
Bu kitap bilhassa islâm fıkhına dâir hükümler için pek muteber bir kaynaktır. Ebû Davud, bu kitabını imam Ahmed ibn-i Hanbel'e göstermiş, o büyük müctehid bu kitabı çok güzel bulmuştur. Bu kitap "Kütüb-i Sitte'nin" üçüncüsü sayılmaktadır.

Ebû Davud hazretleri demiştir ki:
"Ben bu kitabımda dört bin sekiz yüz hadîs-i şerîf topladım. İnsana dîni için bunlardan şu dört hadîs-i şerîf yeter:
-          Amellerin hükümleri, kıymetleri niyetlere göredir.
-          Kişinin kendisine fayda vermeyecek şeyleri terk etmesi, İslamiyetinin güzelliğindendir.
-          Bir mü'min, kendi nefsi için isteyip hoşlandığı şeyi kardeşi için de isteyip hoşnut olmadıkça hakkı ile mü'min olamaz.
-          Helâl de açıktır, haram da açıktır. Bunların arasın­da ise birtakım şüpheli şeyler vardır. Harama düşme­mek için bu şüpheli şeylerden de sakınmak lâzımdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.