Header Ads

''Ey akıl sahipleri artık ibret alınız''

''Ey akıl sahipleri artık ibret alınız''
''Ey akıl sahipleri artık ibret alınız''


Kur'ân-ı Kerîm'de Medyen ve Eykeliler'in helâk oluşu Hûd sûresinin 84-95. âyet-i kerîmelerin de şöyle bildirildi (meâlen):
"Medyen(liler)e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız yok... (Allâh'a iman ve itaat etmezseniz) hepinizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, kileyi, teraziyi dengi dengine tam tutun ve insanların eşya­sına haksızlık etmeyin ve yeryüzünde müfsitlik (bozgun­culuk) yapmayın. Allah'ın helâlinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır...
Yâ Şuayb, dediler, Atalarımızın taptıklarını terketmemizi veya mallarımızda dilediğimizi yapmamamızı sana namazın mı emrediyor? Her halde sen, çok uslu akıllısın.
Ey kavmim! dedi; Söyleyin bakayım, eğer ben Rabb'imden
bir kat'î ve açık bir burhan (delil) üzerinde bulunuyor­sam ve o kendisinden bana güzel bir rızık ihsan etmiş ise ne yapmalıyım? Ben sizi nehyettiğim şeylere kendim kon­mak maksadıyla size muhalefet ediyor değilim. Ben sade gücüm yettiği kadar ıslah istiyorum. Muvaffakiyyetim de Allah(ın yardımı) iledir. Ben yalnız ona dayandım ve ancak ona dönerim...
Ya Şuayb! Dediler, Biz senin dediklerinin çoğunu iyi anlamıyoruz ve her halde biz seni içimizde pek zayıf bu­luyoruz. Eğer taallûkatından beş on kişi olmasa idi mut­lak seni recmeder (taşlar)dik. Senin bize karşı hiç bir ehemmiyetin yok.
Ey kavmim! dedi: Benim taallûkatım size Allâh'tan daha mı azîz ki onu arkanıza atıp unuttunuz. Haberiniz olsun ki Rabbim bütün amellerinizi muhittir. Ve ey kav­mim! Bütün kuvvetinizle yapacağınızı yapın, ben vazi­femi yapıyorum. Yakında bileceksiniz ki öyle insanı rezil ve rüsvay edecek azâb kime gelecek, ve kimmiş yalancı, gözetin. Ben de sizinle beraber gözetiyorum.
Ne zaman ki emrimiz geldi, Şuaybi ve beraberinde îmân edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. O zulmeden­leri ise sayha yakaladı da diyarlarında çöke kaldılar; sanki orada şenlik kurmamışlar, ömür sürmemişlerdi. Bak, Semûd def olduğu gibi Medyen de def oldu.

Blogger tarafından desteklenmektedir.