Header Ads

İbadet on cüzdür, dokuzu helâl kazanmaktır.

İbadet on cüzdür, dokuzu helâl kazanmaktır.
İbadet on cüzdür, dokuzu helâl kazanmaktır.

İbadet on cüzdür, dokuzu helâl kazanmaktır

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
-          "Âfiyet on cüzdür, dokuzu helâlinden kazanmaktır. Biri de diğer şeylerdedir."
Helâlinden kazanan kimse Allâhü Teâlâ'nın 'insanlar­dan istememe' emrine uyduğundan Allâh katında makbûldur.
-          "Muhakkak Allâh, kulunun helâl kazanmak için yo­rulduğunu görmeyi sever."

-          "Muhakkak cennette yüksek bir derece vardır, ona ancak maişet; geçinme yolunda zahmet çekenler erişir."

-          "Dürüst tüccâr kıyâmet gününde sıddîkler ve şehîdlerle haşrolunur."


-          "Kim dünyada dilenmemek, ailesini geçindirmek, komşusuna iyilik etmek için helâlinden kazanırsa kıyâ­met günü Allâhın huzûruna yüzü ayın ondördü gibi nur­lu olarak çıkar."

-          "Kişinin yediğinin en helâl olanı kendi kazandığıdır..."
               
îsâ aleyhisselâm bir adam gördü, ne ile meşgul oldu­ğunu sordu. Adam ibâdet ettiğini söyledi.
Hazret-i îsâ: “Seni kim besliyor?” diye sorunca, "Karde­şim" dedi.

îsâ aleyhisselâm, "Öyle ise kardeşin senden daha çok ibadet edicidir..." buyurdu.
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) bir gün Ashâbı ile otur­makta iken kuvvetli ve çok çalışan bir genç adam gör­düler. Oradakiler "Yazık bu adama, bari gençliğini ve kuvvetini Allâh yoluna sarf etseydi" dediler.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): "Böyle söylemeyiniz. Eğer kendi için zarûrete düşmemek veya başkalarına yük olmamak niyetiyle çalışıyorsa Hak yolundadır. Eğer zayıf ana babası ve küçük çocuklarının nafakası için çalışıyorsa yine Hak yolundadır. Eğer öğünmek ve biriktirmek için çalışıyorsa şeytan yolunda gidiyor." buyurdu.

Blogger tarafından desteklenmektedir.