Header Ads

Kabirlere dair âdâb

Kabirlere dair âdâb
Kabirlere dair âdâb


Kabirlerin yanında uyumak, çevrelerini kirletmek, yaş otlarını koparmak, ağaçlarını kesmek mekruhtur. Kab­ristandaki otlar, ağaçlar yaş bulundukça bir nevi hayata sahip demektirler. Bunlar hal lisanıyla Hak Teâlâ'yı tes­bih ederler; bu vesile ile orada yatan iman sahiplerinin ilâhî rahmete nail olacakları umulur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir kabristanda bulu­nan iki kabir sahibine azab edildiğini görmüşler, müba­rek ellerine aldıkları yapraksız yaş bir hurma fidanını iki­ye bölüp birini bir kabrin, diğerini diğer kabrin başına dikmişler ve;

"Umulur ki bunlar kuruyuncaya kadar bu kabir sa­hipleri hakkında azab hafifleyecektir." diye buyurmuş­lardır.

Kabirlerin üzerine ağaç dikmek sünnettir. Ağaçların sıhhî bakımdan faydaları da malumdur.
Kabirlerin üzerine birkaç parça gül, reyhan gibi yaş çiçekler de konulabilir. Fakat bu hususta israf edilme­mesi, beyhude yere solup gidecek çiçeklere birçok pa­ralar verilmesi doğru değildir. Bilhassa başka milletleri taklit için olursa caiz olmaz.


Blogger tarafından desteklenmektedir.