Header Ads

''Kulum bana ancak nafilelerle yaklaşır''

''Kulum bana ancak nafilelerle yaklaşır''
''Kulum bana ancak nafilelerle yaklaşır''


İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu ki:
"Teheccüd namazı da bu yolun zarûriyyâtındandır. Bir zaruret olmadıkça terk etmemeye gayret etmek la­zımdır...
Gecenin sonunda uyanabilmek (o vakti ihya etmek) için, yatsı namazını kılıp faydasız şeylerle meşgul olma­dan gecenin evvelinde hemen uyumak lazımdır.

Bu vakitte, istiğfar ve tevbe etmek, iltica ve tazarruda bulunmak, isyan ve günahlarını hatırlamak, noksanla­rını, ayıplarını hatırlamak, âhiret azâbından ve ebedî azâbdan korkmak ganîmet bilinmelidir.
Allâhü Teâlâ'dan af ve mağfiret istemeli ve yüz defa "Estağfirullâhe'l- azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyul-kayyûm ve etûbu ileyhi sübhânehû" kelimelerini kalben teveccüh ederek diliyle söylemelidir.

Bu istiğfarı ikindi namazını kıldıktan sonra da -abdestli veya abdestsiz- yüz defa aynı şekilde hiç ihmal etmeden söylemelidir. Hadîs-i şerîfte "Amel defterinde çok istiğfâr bulunan kimseye müjdeler olsun!" buyrulmuştur.

Eğer kuşluk namazını kılmak mümkün olursa, bu çok büyük bir nimettir. İki rek'at bile olsa, devamlı olarak bunu kılmaya gayret etmelidir. Kuşluk namazı, tehec­cüd namazı gibi en fazla on iki rek'attir. Vaktin ve hâlin icâbına göre kılınanı da ganimettir.

Her farz namazdan sonra Âyetül-kürsî'yi okumağa gayret etmelidir. Hadîs-i şerîfte "Kim her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsî'yi okursa, cennete girmesine yalnız ölüm mâni olur." buyrulmuştur.
Yine beş vakit farzdan sonra otuz üç kere 'Sübhânellâh', otuz üç kere 'Elhamdülillâh' ve otuz üç kere de 'Allâhü Ekber' deyip aded yüze tamam olması için de bir kere 'Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ küll-i şey'in kadîr' denilmelidir.

Yine her gün ve gece yüz defa "Sübhânallâhi ve bi- hamdihî" demeye devam etmelidir. Zira bunda çok bü­yük sevab vardır." (Mektubât-ı İmâm-ı Rabbânî, 3/17)

Blogger tarafından desteklenmektedir.