Header Ads

Armagedon öncesinde AKP tasfiye edilmelidir

Armagedon öncesinde AKP tasfiye edilmelidir
Armagedon öncesinde AKP tasfiye edilmelidir

Armagedon öncesinde AKP tasfiye edilmelidir. AKP’yi Mossad ve CIA’nin kurduğu, “Artık Muhtar bile olamaz.”,  “Siyasi yaşamı sona erdi” denilen Tayyip’in önünü bunların çok kısa sürede açtığı ve bu partinin Armagedon’a giden süreçte hem ülkemizi hem de bölgemizi düzenlemenin bir aracı olması maksadı ile kurulduğu, kurulduğu günden bu güne kadar AKP’nin bu gerçekleri ispat eder nitelikte bir siyaset sergilediği  artık bilinen ve kesin olarak ispat edilebilinen gerçeklerdir. O halde AKP denen bu oluşum yasal şartlar dahilinde, millet ve devlet menfaati gözetilerek derhal tasfiye edilmelidir.Ortada bir hayırlı tercih, bir hak yoksa ve iki tane şer varsa, ehven olanı tercih etmek gerekir ki buna "ehven-i şer" denir.  AKP'ye kıyasla CHP bile ehven-i şerdir. Artık sergilenen AKP siyasetinin ihanet tabirinden başka bir tabir ile tanımlanabilmesi mümkün değildir.

İdarede solcular bile olsa AKP'nin bu yaptıklarını yapamazlardı. Toplum tepki koyardı. Ama sağı sağcılara, solu solculara yıktıran Gizli Dünya Devleti (illuminati) yapılanması, İslam'ı da İslamcılara yıktırıyor. Hem sadece Türkiye’de değil, bütün İslam coğrafyalarında etkili olacak bir ihanet projesi çoktandır uygulanıyor. Amerikan ve İsrail menfaatlerine hizmet edecek, ılımlı İslamlı ve kukla halifeli sözde yeni Osmanlı geliyor. 2004 yılında resmen tuşuna basılan bu projede çok ciddi mesafeler alınmış durumda. Bu taktik ihanet hareketlerinin pek çoğu AKP’nin İslam’a ve Müslümanlara hizmetleriymiş gibi gösteriliyor. Hayır! Daha AKP diye bir parti yokken TSK’da, üniformalardan, armalardan Atatürk resimleri kaldırılıyordu. Ne için? Artık Atatürkçülük, bu güne kadar Atatürkçülüğü kullanarak bu milleti sömürenlerin işlerine gelmediği için… “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek daha dün elimizden çıkan ve yüzlerce sene idaremizde kalan topraklarımızı geri almayı bile zihnimizden kazıyan, bizi küçücük Anadolu’ya hapseden uluslar arası Yahudi yapılanmaları, şimdi bizim bölgedeki İsrail ve Amerika karşıtı devletlerle savaşmamız ve BOP’a ya da BİP(Büyük İsrail Projesine)’e hizmet etmemiz işlerine geleceği için tam tersine bir propaganda yaparak bizi sözde yeni Osmanlı yapıyorlar.

Köprüden önce son çıkıştayız. Herkes Türkiye'nin Armagedon ya da Melhame-i Kübra denilen devasa savaşta kaybedeceği kesin olan ABD ve İsrail safında girmesine mani olmak için elinden gelen yasal her gayreti göstermelidir. Hasımlarının güçlü direnişi karşısında, Şangay Birliği karşısında onlarca yıldır Ortadoğu’yu düzenleyemeyen ve Büyük İsrail’i kuramayan ABD ve İsrail cephesinin bizi sözde Osmanlı yapıyormuş havasına sokarak sıcak çatışmalarda, en kanlı cephelerde ucuz hatta bedava asker yapmalarına asla müsaade edilmemelidir. Bunca zaman sonra, hala, “Kore’de Komünistler Hıristiyanları kırarken bizim orada ve bunların tam arasında/ortasında ne işimiz vardı?” sorusunun cevabı  verilemiyorken, bir de aynı gavurcukları korumak hatta sonuçta Türkiye’mizi de haritadan silecek projelerine hizmet etmek için, Osmanlı oluyoruz zan ediyorken, hilafeti geri getiriyoruz zan ediyorken kendimizi yine ateşin ortasında bulmayalım. Zaferimizi bir 150 sene daha ertelemeyelim. Bu sefer de beyin takımı gençlerimizi, yetişmiş gençlerimizi dört bir cephede heba etmeyelim.

İçimizdeki İsrail ve içimizdeki Ermenistan iyice deşifre edilmeli ve yasal olarak yargı önüne çıkarılıp yağlı ilmeklere sevk edilmelidir ki bunların kurup kontrol ettiği AKP’de ancak bu şekilde tasfiye edilebilecektir. AKP’nin kurucusu olan Kripto Ermeniler, Kripto Yahudiler, Sabetayistler ve Masonlar zaten isim isim bellidir.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Akın karanın bir hükmü yoktur. Bizim davamız ak-kara davası değil; din, namus, vatan, devlet davasıdır…

| Mehmet Fahri Sertkaya
AkademiDergisi.com


Blogger tarafından desteklenmektedir.