Header Ads

Çocuk terbiyesi

Çocuk terbiyesi
Çocuk terbiyesi


Çocuk Allâh'ın bir emânetidir. Çocuğu cehennem ate­şinden korumak; terbiye etmek, güzel ahlâk öğretmek, kötü arkadaştan esirgemek suretiyle olur.
Çocuğun annesi sâliha, güzel ahlâklı ve helâl yemeğe dikkat eden olmalıdır. Çünkü kötü ahlâk anne sütünden geçer. Harâm yiyenin sütü murdar olduğundan çocuğun vücudu onunla beslenirse eserleri ergenlikten sonra meydana çıkar.
Çocuk konuşmaya başlayacağı sırada ilk sözünün "Allâh" kelimesi olmasına çalışmalıdır.
Bazı şeylerden utanmaya başlayınca fenâ olan her şey­den sakındırmalıdır.
Çocuğu nâz ve nimet içinde büyümeğe ve güzel elbise giymeğe alıştırmamalıdır ki bilâhare onlardan mahrûm kalırsa tahammül edemez. Ömrünü yiyecek ve giyecek peşinde geçirir.
Çocuğa yemek âdâbını göstermeli; sağ eliyle yemesini, bismillah diye başlamasını, yemekte acele etmemesini, ek­meği ufak koparmasını, başkalarının lokmasına bakma­masını, kendi önünden yemesini, bir lokmayı yutmayınca diğerine el uzatmamasını, elini ve üstünü kirletmemesini öğretmelidir. Dâimâ iyi yemeğe alışmaması için bazan eli­ne yavan ekmek vermeli ve çok yemeği çirkin gösterme­lidir. Çok yiyenleri ve terbiyesiz çocukları onun yanında kötülemeli, edebli olanları övmelidir. Bütün fenalıklar kötü arkadaştan meydana gelir. Arsız, hayâsız, hayırsız, yalan­cı olmaması için kötü arkadaştan muhâfaza etmelidir.
Okuma çağına gelince Kurân-ı Kerîm ve Ashâb-ı Kirâm'ın ve salihlerin hayat ve ahlâklarını öğretmelidir.
Çocuk iyi bir şey yaptığı ve kendisinde güzel bir huy görüldüğünde medhedilmeli, hoşuna gidecek bir şeyle hatırı hoş tutulmalı herkesin yanında övülmelidir.
Hata eder veya bir şeyi gizlemek istediği görülürse bir iki defa görmemezliğe gelmelidir. Çünkü çok azarlanan bir ço­cuk nihâyet azardan almaz olur, gizlice yaptıklarını alenen yapmağa cüret eder. Hatasını tekrar tekrar işlerse sakın bu yaptığını kimse duymasın, sonra herkese rezil olursun, kimsenin yanında itibarın kalmaz, denilerek korkutmalıdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.