Header Ads

Resûlullâh hazretlerine uymak farzdır

Resûlullâh hazretlerine uymak farzdır
Resûlullâh hazretlerine uymak farzdır


Resûlullâh Efendimizden farz olarak gelenlere uymak farz, vâcib olarak gelenlere uymak vâcib, işlediklerine uymak ise sünnettir.

Hadîs-i şeriflerde şöyle buyuruldu:
"Kim benim sünnetimi -uymayarak ve işlemeyerek- zâyi ederse şefâatimden mahrum olur. Kim benim sün­netimi ihyâ ederse beni ihyâ etmiş olur. Beni ihyâ eden beni sevmiş olur. Beni seven ise kıyâmet gününde cen­nette benimle beraber olur."

"Kim sünnetimi muhâfaza eder; devamlı sünnetime uyarsa Allâh ona dört haslet verir: iyilerin kalblerine sev­gisini, kötülerin kalblerine heybetini, rızıkta genişlik ve dînde asla şaşmaz bir ilim."
"Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime sımsıkı ya­pışan kimse için yüz şehîd sevâbı vardır."

Ebû'n-Necîh Irbâz (r.a.) buyurdu:
Resûlullâh (s.a.v.) sabah namazından sonra bize (öyle) vaaz etti ki ondan kalpler korktu, gözlerden yaşlar aktı."

"Yâ Resulallâh, sanki bu vedâ edenin hutbesi gibidir, bize bir vasiyette bulununuz ki onu her amelimizde düs­tûr kılalım." dedik.

"Sizlere vasiyetim şudur: Allâh'dan korkunuz, emîrinize itâat ediniz. Sizden ömrü olanlar pek çok ihtilaf­lar göreceklerdir. Sizler sünnetime ve râşid ve hidâyet olunmuş halîfelerin sünnetlerine yapışınız." buyurdular.

Bu hadîs-i şerîfe göre Resûlullâh'ın sünneti ile beraber Resûlullâh'ın râşid ve mehdî halifelerinin sünnetine de uy­mak lazım gelir. Nitekim Hz. Ebubekir zekâtı vermeyen­lerle harb etti; sahabe-i kirâm ona uydular, Hz. Ali (k.v.) da Haricilerle harbetti, sahabe-i kirâm ona itaat ettiler.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) bazı sünnetlerinin ha­lîfeleri zamanında meşhûr olacağını bilirdi. Bu sebebten râşid halîfelerine itaati ve sünnetlerine uymayı emreyledi. Ta ki bir kimse bu sünnetleri onların sünneti zannedip reddetmesin, reddederse aslında Resûlullâh'ın sünnetini terk ve reddetmiş olur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.