Header Ads

Cansu Canan Özgen de Sabetayist bir gizli Yahudi'dir ve konuklarının çoğu da Sabetaycı'dır

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, gizli yahudiler, emre dorman, cansu canan özgen, caner taslaman, turgay ciner, sabetayistler, haber türk,

Süleymanlılar, Selanik kökenli gizli Yahudi Cansu Canan Özgen'in de gerçek yüzünü gözler önüne serdiler. Aladağ yurt yangını sonrası başlatılan devasa çapta basın/medya linci karşısında, Süleymanlılar gücünü gösterdi ve an itibari ile sözde Türk, özde gizli Yahudi ve gizli Ermeni basın ve medyası, darmadağın halde... Türkiye'de Türk basın ve medyası yok...

CAN-su CANAN ÖZ-gen de Sabetayist kliğinden bir gizli Yahudidir.

Tıpkı çıktığı Haber Türk kanalının sahibi Turgay Cin-er gibi...
Tıpkı programına sık sık katılan ve İslam'ı dejenere etmesi için kendisine bütün fırsatlar kasten verilen, boş tenekenin teki olduğu halde markalaştırılan Can-er Tasla-man gibi...
Tıpkı Emre Dorman gibi...

➥ tansu, cansu, kansu, çoskunsu, karasu, aksu, göksu, gürsu, nirsu, arsu, vardarsu, subarlas, suberk, suda, sualp, zapsu, susam, ongunsu, yeginsü, aksü gibi ekler bunların -men ve -man ekleri kadar yoğun olarak isim ve soy isimlerinde kullandığı şifreleme yöntemlerindendir.

Yine;

➥ ilgen, berilgen, bayülgen, ülgen, aygen, özgen, ilgenalp, özgenalp, ülgener, mergen, bilgen, erözgen, özgentürk, birgen

gibi kelimeler, İngiliz gizli servisinin, Masonluğun, dünyada yayılmış gizli Siyonist teşkilatların desteği ile, hile ve ihanet ile, ülkemizin yönetimini ele geçiren ve tedhiş ile hukuksuz rejimlerini zorla dayatan hatta resmi müfredat ile kutsallaştıran, yüz milyonla Türk'ü kandırıp dünya ve ahiret saadetini çalan Sabetaycıların, milletimiz arasında birbirlerini kolayca tanımak için aldıkları soy adları arasında sık kullanılanlarıdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.